Recruting Information〈Tagalog,English〉

Recruting Information〈Tagalog,English〉

Mabuhay mga kababa yan !!! Ito po sI Ofelia at may mahalagang anunsyo po ako para sa mga kababayan ko dito sa lunsod ng Oshu City.  Mayroon  pong hiring o nangagailangan ng CAREGIVER o NURSING ASSISTANT at COOKING ASSISTANT dito po sa OSHU HOSPITAL.  Hindi po kailangan ng kwalipikasyon o ekperyensa .  Sa mga  interesado at may mga katanungan ay mangyaring makipagugnayan sa ahensya ng HALOWORK o PUBLIC EMPLOYMENT SECURITY o maaaring dumirektang tumawag sa tangapan ng Oshu Hospital sa numerong 0197-47-5592. Umaasa po kami  na makarinig sa inyo sa madaling panahon.  (English or Japanese only)

***

Oshu Hospital is recruiting nursing assistants and cooking assistants. No qualifications are required.

If you are interested, please contact the Public Employment Security Office (also known as Hello Work) or our recruitment section directly at 0197-47-5592(English or Japanese only) .

We are looking forward to hearing from you soon.

***

奥州病院では看護補助者・調理補助者を募集しています。資格は必要ありません。

興味のある方は、公共職業安定所(ハローワーク)、または直接0197-47-5592、採用係へご連絡ください。

ページトップへ